Gwasanaethau Gosod

Mae'n bwysig i ni ein bod yn dod o hyd i'r tenant delfrydol i chi. At y perwyl hwn, rydym yn marchnata eich cartref ar y rhyngrwyd ac mewn papurau newydd lleol ac yn trefnu a chaffael tenantiaid addas i'ch cartref.

6a00d8341c5dfd53ef0224df34eb5e200b 600wi

Gosod eich eiddo

Galw ar landlordiaid sy'n hapus i reoli eu heiddo eu hunain
Rydym yn cynnig gwasanaeth arbennig am bris realistig HEB ffioedd misol. Mae gennym drwydded gyda Rhentu Doeth Cymru.

Diddordeb?

Am ragor o wybodaeth, rhowch alwad i ni heddiw: 01248 723303

Mae'n bwysig i ni ein bod yn dod o hyd i'r tenant delfrydol i chi. I wneud hyn rydym yn:

  • Marchnata eich cartref ar y rhyngrwyd ac mewn papurau newydd lleol.
  • Rydym yn trefnu a chaffael tenantiaid addas i'ch cartref.
  • Gofynnir am eirda gan bob tenant addas posibl.
  • Os yw'r geirda yn foddhaol, byddwn yn parhau â'r gwaith drwy baratoi adroddiad rhestr cryno gyda ffotograffau.
  • Paratoi Tenantiaeth Byrddaliad Sicr o 6 mis i ddechrau.
  • Cadw blaendal y tenant ar ran y landlord yn y cynllun Blaendal Tenantiaeth.
  • Trefnu gyda'r tenant i dalu'r rhent yn uniongyrchol i gyfrif banc y Landlord.

Ffioedd Landlordiaid

Rhent y mis cyntafLleiafswm Ffi £495.00

Ffioedd tenantiaid

Cyn i chi symud i mewn - ddim yn ad-daladwy

Ffi Ymgeisio TenantiaidProsesu'r cais, gwaith papur cysylltiedig a chael geirda. £60.00 (yn cynnwys TAW) fesul tenant
Ffi GwarantwrI dalu am gyfeirio credyd a pharatoi Cytundeb Gwarantwr fel rhan o'r Cytundeb Tenantiaeth. £60.00 (yn cynnwys TAW) fesul gwarantwr (os oes angen)

Yn ystod eich tenantiaeth

Ffi DdiwygioTrafod cytundeb, diwygio telerau a diweddaru eich cytundeb tenantiaeth yn ystod eich tenantiaeth. £60.00 (yn cynnwys TAW)
Ffi Adnewyddu (cyfran y tenant)Trafod cytundeb, diwygio a diweddaru telerau a threfnu cytundeb tenantiaeth pellach. £30.00 (yn cynnwys TAW)