Ocsiwn Offer a Pheirianwaith

Cynhelir Arwerthiannau Offer, Teclynnau a Pheirianwaith Morgan Evans & Co Ltd. unwaith y mis ar ddydd Sadwrn yn cychwyn am 10:00am. Fel arfer mae detholiad eang o eitemau ar werth, o offer garddio ac atgyweirio bychain i dractorau ac ôl-gerbydau.

Gator machinery

Prynu nwyddau: Rhaid casglu'r nwyddau a thalu amdanynt ar ddiwrnod yr arwerthiant yn unig. NI DDARPERIR GWARANT AR EITEMAU A BRYNIR YN YR ARWERTHIANT HWN (Noder bod TAW yn daladwy i rai eitemau)

Telehandler

Our Next Tools and Machinery Sale

Our next monthly auction of Farm Implements, Tools and Machinery will commence on Saturday, 19th November at 10.00am

Dispersal Sales

Rydym ni yn Morgan Evans hefyd yn darparu gwerthiannau gwasgaru ar y safle ar gyfer sefydliadau bach neu fawr, da byw a da byw. Bydd ein priswyr yn eich tywys trwy'r broses o'r dechrau i'r diwedd, gan ddarparu cyngor i sicrhau'r gwasanaeth gorau posibl.

Llun i website