Ocsiwn Offer a Pheirianwaith

Cynhelir Arwerthiannau Offer, Teclynnau a Pheirianwaith Morgan Evans & Co Ltd. unwaith y mis ar ddydd Sadwrn yn cychwyn am 10:00am. Fel arfer mae detholiad eang o eitemau ar werth, o offer garddio ac atgyweirio bychain i dractorau ac ôl-gerbydau.

Gator machinery

Cewch gyflwyno nwyddau i'w gwerthu yn yr ocsiwn Offer, Teclynnau a Pheirianwaith rhwng 9am tan hanner dydd ar y dydd Gwener cyn yr arwerthiant.

Cewch weld y nwyddau o 8:30am hyd at ddechrau'r arwerthiant am 10:00am

Prynu nwyddau: ni chodir tâl premiwm prynwyr. Rhaid casglu'r nwyddau a thalu amdanynt ar ddiwrnod yr arwerthiant yn unig. NI DDARPERIR GWARANT AR EITEMAU A BRYNIR YN YR ARWERTHIANT HWN (Noder bod TAW yn daladwy i rai eitemau)

Telehandler

Dispersal Sales


We at Morgan Evans also provide on-site dispersal sales for small or large establishments, livestock and deadstock. Our valuers will guide you through the process from start to finish, providing advice to ensure the best possible service.


Llun i website