Ocsiwn Offer a Pheirianwaith

Cynhelir Arwerthiannau Offer, Teclynnau a Pheirianwaith Morgan Evans & Co Ltd. unwaith y mis ar ddydd Sadwrn yn cychwyn am 10:00am. Fel arfer mae detholiad eang o eitemau ar werth, o offer garddio ac atgyweirio bychain i dractorau ac ôl-gerbydau.

Gator machinery

Cewch gyflwyno nwyddau i'w gwerthu yn yr ocsiwn Offer, Teclynnau a Pheirianwaith rhwng 9am tan hanner dydd ar y dydd Gwener cyn yr arwerthiant.

Cewch weld y nwyddau o 8:30am hyd at ddechrau'r arwerthiant am 10:00am

Prynu nwyddau: ni chodir tâl premiwm prynwyr. Rhaid casglu'r nwyddau a thalu amdanynt ar ddiwrnod yr arwerthiant yn unig. NI DDARPERIR GWARANT AR EITEMAU A BRYNIR YN YR ARWERTHIANT HWN (Noder bod TAW yn daladwy i rai eitemau)

Telehandler