Eiddo

Gadewch i Morgan Evans eich helpu chi i brynu eich cartref newydd.

Fel gwerthwyr tai lleol, annibynnol, mae Morgan Evans yn adnabyddus am yr ystod o wasanaethau arbenigol a gynigia i'w gwsmeriaid.

Chwilio am Eiddo
Da Byw

Ar hyn o bryd cynhelir ein harwerthiannau bob Dydd Llun, Mawrth, Mercher a Gwener.

Dydd Llun - Lloeau am 10y.b, Defaid Magu, Wyn Stor, Meheryn Stoc am 11:15 y.b

Dydd Mawrth - Sel Gwartheg Stor, Gwartheg Dros Oed a Buchod + Llouau yn gael eu chynnal am 11:15y.b

Dydd Mercher - Wyn Tew, Hoggs a Defaid + Meheryn Lladd yn gael eu chynnal am 15:30.

Hen Bethau a dodrefn

Ar hyn o bryd cynhelir ein gwerthiannau dwy waith y mis ar ddydd Iau.

Mae cwmni Morgan Evans yn adnabyddus o'i gwasanaethau arbenigol a gynigia i'w gwsmeriaid. A hwnnw'n llwyr annibynnol ac ymhlith y cwmnïau cynyddol brin hynny a all gynnig cyngor diduedd i'w cwsmeriaid.

Arwerthiant Cyffredinol a Hynafol nesaf 28 o Fawrth am 10y.b

***Mae'r ystafell werthu ar agor ar ddiwrnod arwerthiant i gynnig***

**Bidio ar-lein drwy Easy Live Auction**

**Cynhelir ymweliadau Ddydd Mercher diwrnod cyn ocsiwn

**@ 9.30 - 12.00 & 2.00 - 5.00**

**Ar fory yr ocsiwn 9.00 - 10.00**

Offer, peirianwaith a cherbydau

Cynhelir ein harwerthiannau unwaith y mis ar ddydd Sadwrn.

Nid cwmni o Arwerthwyr a Gwerthwyr Tai yn unig mohono, mae Morgan Evans yn enwog am yr ystod o wasanaethau arbenigol a gynigia i'w gwsmeriaid. A hwnnw'n llwyr annibynnol ac ymhlith y cwmnïau cynyddol brin hynny a all gynnig cyngor diduedd i'w cwsmeriaid.

Mae ein arwerthiant nesaf Offer, peirianwaith a cherbydau yn gael eu chynnal ar Ddydd Sadwrn, 20fed Ebrill 2024 am 10y.b

Cynhelir derbyniadau Offer, peirianwaith a cherbydau ar Dydd Iau a Ddydd Gwener.

Cliciwch yma i gael mynediad i'r ffurflen gais neu fel arall e-bostiwch auctions@morganevans.com

Dispersal Sales

Rydym ni yn Morgan Evans hefyd yn darparu gwerthiannau gwasgaru ar y safle ar gyfer sefydliadau bach neu fawr, da byw a da byw. Bydd ein priswyr yn eich tywys trwy'r broses o'r dechrau i'r diwedd, gan ddarparu cyngor gan sicrhau'r gwasanaeth gorau posibl.

Land Lettings

Our portfolio of grazing land extends from small parcels to whole farms letting by auction, tender & private treaty for cattle, sheep, crops and horses.

We always have a strong demand for grazing land achieving 100% success rate.

----------------------------------

If you have land to let and require our professional opinion, please contact us for a free appraisal.

Please see any land we have to let either by informal tender or private treaty linked below.

Please click here to view our current land lettings available.

Newyddion Diweddaraf

 • (Image 1 o 4)

  ***Arwerthiant Haf Arbennig / Special Summer Auction***

  1af o Awst @ 10 y.b

  1st of August @ 10 a.m

 • (Image 1 o 1)

  SOLD - AUCTION/OCSIWN

  Glas Ynys, Brynsiencyn

 • (Image 1 o 1)

  SOLD - AUCTION/OCSIWN

  Glasgraig Isaf, Rhosgoch

 • (Image 1 o 1)

  SOLD - Auction/Ocsiwn

  8.7, Llangristiolus

 • (Image 1 o 1)

  SOLD AUCTION

  Ty Tywyrch & Wenallt, Bodffordd