Newyddion Diweddar COVID-19

Estate Agency – We will be working remotely from the office and will addressing any queries from purchasers and vendors via. Please contact the office via info@morganevans.com.

Mart Gaerwen -

Arwerthiannau Nesaf

Bydd polisi "Gollwng a Gadael " yn cael ei weithredu ar gyfer yr holl werthiannau.Pob prynwr i gofrestru cyn cyrraeddDydd Llun 6ed Gorffennaf 2020 - Wyn STÔR a Defaid magu.


Dydd Mawrth 7fed Gorffennaf 2020 - Gwartheg STÔR ac OTM'sDydd Mercher 8fed Gorffennaf 2020 - Ŵyn, Hoggets, Defaid a Meheryn LladdNi fydd y Swyddfa'n agor tan ddydd llun 6ed Gorffennaf 2020Am unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r staff ar un o'r rhifau canlynol:Simon Jones - 07774 905 567Geraint Evans - 07774 850 434Hywel Evans - 07876 861 396Dafydd Llŷr Jones - 07876 861 397

Eiddo

Gadewch i Morgan Evans eich helpu chi i brynu eich cartref newydd.

Fel gwerthwyr tai lleol, annibynnol, mae Morgan Evans yn adnabyddus am yr ystod o wasanaethau arbenigol a gynigia i'w gwsmeriaid.

Chwilio am Eiddo
Da Byw

Ar hyn o bryd cynhelir ein harwerthiannau bob dydd Llun, Mawrth, Mercher a Gwener.

Nid cwmni o Arwerthwyr a Gwerthwyr Tai yn unig mohono, mae Morgan Evans yn adnabyddus o wasanaethau arbenigol a gynigia i'w gwsmeriaid. A hwnnw'n llwyr annibynnol ac ymhlith y cwmnïau cynyddol brin hynny a all gynnig cyngor diduedd i'w cwsmeriaid.

2020Ebr
1st

Hen Bethau a dodrefn

Ar hyn o bryd cynhelir ein gwerthiannau dwy waith y mis ar ddydd Iau.

Mae cwmni Morgan Evans yn adnabyddus o'i gwasanaethau arbenigol a gynigia i'w gwsmeriaid. A hwnnw'n llwyr annibynnol ac ymhlith y cwmnïau cynyddol brin hynny a all gynnig cyngor diduedd i'w cwsmeriaid.

Offer, peirianwaith a cherbydau

Cynhelir ein harwerthiannau unwaith y mis ar ddydd Sadwrn.

Nid cwmni o Arwerthwyr a Gwerthwyr Tai yn unig mohono, mae Morgan Evans yn enwog am yr ystod o wasanaethau arbenigol a gynigia i'w gwsmeriaid. A hwnnw'n llwyr annibynnol ac ymhlith y cwmnïau cynyddol brin hynny a all gynnig cyngor diduedd i'w cwsmeriaid.

2020Maw
14th

Monthly sale of Farm Machinery, Implements and Minor Tools.

In-take strictly between 9am and 12 noon Friday 13th of March - no entries accepted on the day of sale.

Sale to commence 10am Saturday in the Calf Ring, and 11am at the Agri Yard.

Dispersal Sales

We at Morgan Evans also provide on-site dispersal sales for small or large establishments, livestock and deadstock. Our valuers will guide you through the process from start to finish, providing advice ensure the best possible service.

Newyddion Diweddaraf

 • Antiques, Period Furnishings & Art Auction on the 21st May Postponed until further notice

  Our next Antiques and Collectables auction will now take place on Thursday the 11th of June at 10.00am

  This auction will be online bidding only, no access to the saleroom

  Contact us on 01248 421582 (option 2) for full details

 • (Image 1 o 1)

  28.04 acres at Llanbedrgoch = Change of date

  Please note that the Formal Tender for this land has now been extended to the 28th May 2020.