Eiddo

Gadewch i Morgan Evans eich helpu chi i brynu eich cartref newydd.

Fel gwerthwyr tai lleol, annibynnol, mae Morgan Evans yn adnabyddus am yr ystod o wasanaethau arbenigol a gynigia i'w gwsmeriaid.

Chwilio am Eiddo
Da Byw

Ar hyn o bryd cynhelir ein harwerthiannau bob dydd Llun, Mawrth, Mercher a Gwener.

Nid cwmni o Arwerthwyr a Gwerthwyr Tai yn unig mohono, mae Morgan Evans yn adnabyddus am yr ystod o wasanaethau arbenigol a gynigia i'w gwsmeriaid. A hwnnw'n llwyr annibynnol ac ymhlith y cwmnïau cynyddol brin hynny a all gynnig cyngor diduedd i'w cwsmeriaid.

2019Mai
16th

Special Sale of Breeding Cows and Calves.

Hen Bethau a dodrefn

Ar hyn o bryd cynhelir ein gwerthiannau bob dydd Llun.

Nid cwmni o Arwerthwyr a Gwerthwyr Tai yn unig mohono, mae Morgan Evans yn adnabyddus am yr ystod o wasanaethau arbenigol a gynigia i'w gwsmeriaid. A hwnnw'n llwyr annibynnol ac ymhlith y cwmnïau cynyddol brin hynny a all gynnig cyngor diduedd i'w cwsmeriaid.

2019Mai
30th

Offer, peirianwaith a cherbydau

Ar hyn o bryd cynhelir ein harwerthiannau bob dydd Gwener cyntaf y mis.

Nid cwmni o Arwerthwyr a Gwerthwyr Tai yn unig mohono, mae Morgan Evans yn enwog am yr ystod o wasanaethau arbenigol a gynigia i'w gwsmeriaid. A hwnnw'n llwyr annibynnol ac ymhlith y cwmnïau cynyddol brin hynny a all gynnig cyngor diduedd i'w cwsmeriaid.

2019Mai
18th

Sale of traditional, rare, native breed livestock.

Entries invited for sheep, cattle, pigs, working dogs, goats, poultry, waterfowl, hatching eggs, rabbits, guinea pigs, produce, forage, shrubs, bedding plants.

Entries to be returned no later than 12 noon on Tuesday 23rd April 2019

Newyddion Diweddaraf

 • (Image 1 o 1)

  Ocsiwn 20 Mehefin/Auction 20 June 2019

  At Oriel Môn, Llangefni = 3pm

 • (Image 1 o 1)

  Store Cattle, OTM's and Cows and Calves - Tuesday 30th April 2019

  Please see full report under our Market Report section.

  Messrs Morgan Evans & Co report an entry of 352 store cattle, 38 OTM’s and 9 Cow and Calves. Store cattle continue to meet a strong demand reflecting in excellent prices. Numerous buyers present to suit all types. OTM’s met a solid trade with Cows & Calves selling to a keen demand.

  Highest Priced Steer

  £1290 - R Stanley, Grug Fawr, Ty croes

  Highest Priced Heifer

  £1180 - G H & E W Beatson & Son, Bodhedd, Llanrhuddlad

  Highest Priced OTM p/kilo

  170ppk - A Phillips, Pengelli Uchaf, Bethel

  Highest Priced OTM Overall

  £1222 - D Evans, Nant Bychan, Moelfre

  Highest Priced Cow and Calf

  £1720 - T G P Owen, Merddyn Gwyn Mawr, Pentraeth

  (photo of cattle by Miss K Williams, Penrallt, Bryngwran)

 • (Image 1 o 1)

  Free Market Valuation

  info@morganevans.com