Eiddo

Gadewch i Morgan Evans eich helpu chi i brynu eich cartref newydd.

Fel gwerthwyr tai lleol, annibynnol, mae Morgan Evans yn adnabyddus am yr ystod o wasanaethau arbenigol a gynigia i'w gwsmeriaid.

Chwilio am Eiddo
Da Byw

Ar hyn o bryd cynhelir ein harwerthiannau bob Dydd Llun, Mawrth, Mercher a Gwener.HydreWyn Tew, Hoggs a Defaid + Meheryn Lladd

Dydd Llun 18fed o Hydref - lloi a stirks i ddechrau am 10am, ac yna Defaid Magu, Wyn Stor, Meheryn Stoc am 11:15

Dydd Mawrth 19fed o Hydref – Sel Gwartheg Stor, Gwartheg Dros Oed a Buchod + Llouau

Dydd Mercher 20ain o Hydref– Wyn Tew, Hoggs a Defaid + Meheryn Lladd

Dydd Gwener, 22ain o Hydref - Gwerthu Agoriadol Lloi Sugno

*****************************************

Dydd Iau, 21ain o Hydref - Sel Ffair Borth o Ceffylau a Merlod am 10.y.b.

2021Hyd
21st

Morgan Evans & Company Limited is pleased to confirm that the next Horses and Ponies sale will commence on Thursday, 21st October 2021 at 10.00 a.m.

All entries must be supported by a valid passport - No passport no sale.

Entry Fee £10.00 per horse before the closing date

ENTRIES FOR CATALOGUE CLOSES STRICTLY

MONDAY 11TH OCTOBER 2021 @ 12NOON

Hen Bethau a dodrefn

Ar hyn o bryd cynhelir ein gwerthiannau dwy waith y mis ar ddydd Iau.

Mae cwmni Morgan Evans yn adnabyddus o'i gwasanaethau arbenigol a gynigia i'w gwsmeriaid. A hwnnw'n llwyr annibynnol ac ymhlith y cwmnïau cynyddol brin hynny a all gynnig cyngor diduedd i'w cwsmeriaid.

Offer, peirianwaith a cherbydau

Cynhelir ein harwerthiannau unwaith y mis ar ddydd Sadwrn.

Nid cwmni o Arwerthwyr a Gwerthwyr Tai yn unig mohono, mae Morgan Evans yn enwog am yr ystod o wasanaethau arbenigol a gynigia i'w gwsmeriaid. A hwnnw'n llwyr annibynnol ac ymhlith y cwmnïau cynyddol brin hynny a all gynnig cyngor diduedd i'w cwsmeriaid.


2021Hyd
23rd

Farm Implements, Machinery & Tools - Sale to start at 10am on Saturday, 16th October 2021.

Click the link below to view our catalogue for our 16th October Sale and to place a bid:
morganevans.auctionmarts.com

Dispersal Sales

Rydym ni yn Morgan Evans hefyd yn darparu gwerthiannau gwasgaru ar y safle ar gyfer sefydliadau bach neu fawr, da byw a da byw. Bydd ein priswyr yn eich tywys trwy'r broses o'r dechrau i'r diwedd, gan ddarparu cyngor gan sicrhau'r gwasanaeth gorau posibl.

Newyddion Diweddaraf

 • (Image 1 o 2)

  FORMAL TENDER - Legal Pack

  13 & 17 acres, Llanddeiniolen - Closing Date for Offers 21st October - All paperwork required to be completed to place with offer and deposit is available in the pack.

  The Legal Packs are now available to download on our website under the corresponding land

 • (Image 1 o 1)

  Property & Land Auction

  Our next Property & Land Auction is on Thursday 4th November 2021 - 2pm at The Town Hall, Llangefni, Anglesey

  Mae ein arwerthiant Eiddo a Thir nesaf ar ddydd Iau 4ydd o Dachwedd 2021 - 2 or gloch yn Neuadd Y Dref, Llangefni, Ynys Mon