Newyddion Diweddar COVID-19

Estate Agency – We will be working remotely from the office and will addressing any queries from purchasers and vendors via. Please contact the office via info@morganevans.com.

BACS Cymraeg

Oherwydd y Coronafirws, ni allwn dalu sieciau i werthwyr ar y diwrnod. Rydym wedi gwneud opsiwn bod gwerthwyr yn gallu cael eu harian i'r banc y diwrnod canlynol trwy'r dull taliad BACS. Llenwch y ffurflen ac yna dychwelwch y i un o'r canlynol:

Cyfeiriad:

Gaerwen Auction Centre
Lon Groes
Gaerwen
Isle of Anglesey
LL60 6DF

Ebost: auctions@morganevans.com

Eiddo

Gadewch i Morgan Evans eich helpu chi i brynu eich cartref newydd.

Fel gwerthwyr tai lleol, annibynnol, mae Morgan Evans yn adnabyddus am yr ystod o wasanaethau arbenigol a gynigia i'w gwsmeriaid.

Chwilio am Eiddo
Da Byw

Ar hyn o bryd cynhelir ein harwerthiannau bob Dydd Llun, Mawrth, Mercher a Gwener.

Nid cwmni o Arwerthwyr a Gwerthwyr Tai yn unig mohono, mae Morgan Evans yn adnabyddus o wasanaethau arbenigol a gynigia i'w gwsmeriaid. A hwnnw'n llwyr annibynnol ac ymhlith y cwmnïau cynyddol brin hynny a all gynnig cyngor diduedd i'w cwsmeriaid.

Mart Gaerwen -

Bydd polisi "Gollwng a Gadael " yn cael ei weithredu ar gyfer yr holl werthiannau.

Pob prynwr i gofrestru cyn cyrraedd

Arwerthiannau Nesaf

Dydd Llun 2il o Awst - Defaid Magu, Wyn Stor, Meheryn Stoc

Dydd Mawrth 3ydd o Awst – Sel Gwartheg Stor, Gwartheg Dros Oed a Buchod + Llouau

Dydd Mercher 4ydd o Awst – Wyn Tew, Hoggs a Defaid + Meheryn Lladd

__________________________________________________________

Am unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r staff ar un o'r rhifau canlynol:

Simon Jones - 07774 905 567

Geraint Evans - 07774 850 434

Hywel Evans - 07876 861 396

Dafydd Llŷr Jones - 07876 861 397

Hen Bethau a dodrefn

Ar hyn o bryd cynhelir ein gwerthiannau dwy waith y mis ar ddydd Iau.

Mae cwmni Morgan Evans yn adnabyddus o'i gwasanaethau arbenigol a gynigia i'w gwsmeriaid. A hwnnw'n llwyr annibynnol ac ymhlith y cwmnïau cynyddol brin hynny a all gynnig cyngor diduedd i'w cwsmeriaid.

Offer, peirianwaith a cherbydauCynhelir ein harwerthiannau unwaith y mis ar ddydd Sadwrn.

Nid cwmni o Arwerthwyr a Gwerthwyr Tai yn unig mohono, mae Morgan Evans yn enwog am yr ystod o wasanaethau arbenigol a gynigia i'w gwsmeriaid. A hwnnw'n llwyr annibynnol ac ymhlith y cwmnïau cynyddol brin hynny a all gynnig cyngor diduedd i'w cwsmeriaid.

Dispersal Sales

We at Morgan Evans also provide on-site dispersal sales for small or large establishments, livestock and deadstock. Our valuers will guide you through the process from start to finish, providing advice ensure the best possible service.

Newyddion Diweddaraf