Eiddo

Gadewch i Morgan Evans eich helpu chi i brynu eich cartref newydd.

Fel gwerthwyr tai lleol, annibynnol, mae Morgan Evans yn adnabyddus am yr ystod o wasanaethau arbenigol a gynigia i'w gwsmeriaid.

Chwilio am Eiddo
Da Byw

Ar hyn o bryd cynhelir ein harwerthiannau bob dydd Llun, Mawrth, Mercher a Gwener.

Nid cwmni o Arwerthwyr a Gwerthwyr Tai yn unig mohono, mae Morgan Evans yn adnabyddus o wasanaethau arbenigol a gynigia i'w gwsmeriaid. A hwnnw'n llwyr annibynnol ac ymhlith y cwmnïau cynyddol brin hynny a all gynnig cyngor diduedd i'w cwsmeriaid.

2020Chw
11th

Prize Sale of store and over thirty month cattle together with cows and calves which will be held on

Tuesday 11th February 2020 at 11.00 a.m


Please find below our schedule of prizes:

Highest Priced Pair of Steers £20

Highest Priced Group of 4 or more Steers £20

Highest Priced Pair of Heifers £20

Highest Priced Group of 4 or more Heifers £20

Highest Priced Cow & Calf £10

Highest Priced OTM Steer/Heifer £10

Highest Priced OTM Cow £10

Prior notification of entries would be very much appreciated, to inform our local and distant buyers of estimated numbers.

Hen Bethau a dodrefn

Ar hyn o bryd cynhelir ein gwerthiannau dwy waith y mis ar ddydd Iau.

Mae cwmni Morgan Evans yn adnabyddus o'i gwasanaethau arbenigol a gynigia i'w gwsmeriaid. A hwnnw'n llwyr annibynnol ac ymhlith y cwmnïau cynyddol brin hynny a all gynnig cyngor diduedd i'w cwsmeriaid.

2020Chw
27th

Offer, peirianwaith a cherbydau

Cynhelir ein harwerthiannau unwaith y mis ar ddydd Sadwrn.

Nid cwmni o Arwerthwyr a Gwerthwyr Tai yn unig mohono, mae Morgan Evans yn enwog am yr ystod o wasanaethau arbenigol a gynigia i'w gwsmeriaid. A hwnnw'n llwyr annibynnol ac ymhlith y cwmnïau cynyddol brin hynny a all gynnig cyngor diduedd i'w cwsmeriaid.

2020Maw
14th

Monthly sale of Farm Machinery, Implements and Minor Tools.

In-take strictly between 9am and 12 noon Friday 13th of March - no entries accepted on the day of sale.

Sale to commence 10am Saturday in the Calf Ring, and 11am at the Agri Yard.

Dispersal Sales

We at Morgan Evans also provide on-site dispersal sales for small or large establishments, livestock and deadstock. Our valuers will guide you through the process from start to finish, providing advice ensure the best possible service.

2020Chw
7th

By direction of ‘Grwp Cynefin’ on site at former yard of

‘Express Motors’, Water Street, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6LR.

Auction on Friday 7th February 2020 at 12 noon

Viewing from 9.30am day of sale

Terms: Strictly payment on the day of sale

Cash / Debit & Credit Card

All items subject to VAT

Newyddion Diweddaraf

 • (Image 1 o 1)

  Meddwl gwerthu?

  Chwilo am dy?

 • (Image 1 o 1)

  Auction / Ocsiwn

  30/4/20 - 3pm

 • (Image 1 o 1)

  Meddwl gwerthu/Thinking of selling

  Cysylltwch a Llangefni 01248 723303