Eiddo

Gadewch i Morgan Evans eich helpu chi i brynu eich cartref newydd.

Fel gwerthwyr tai lleol, annibynnol, mae Morgan Evans yn adnabyddus am yr ystod o wasanaethau arbenigol a gynigia i'w gwsmeriaid.

Chwilio am Eiddo
Da Byw

Ar hyn o bryd cynhelir ein harwerthiannau bob Dydd Llun, Mawrth, Mercher a Gwener.

Dydd Llun - 13fed o Fehefin - Lloeau am 10y.b, Defaid Magu, Wyn Stor, Meheryn Stoc am 11:15 y.b

Dydd Mawrth -14fed o Fehefin - Sel Gwartheg Stor, Gwartheg Dros Oed a Buchod + Llouau yn gael eu chynnal am 11:15y.b

Dydd Mercher -15fed o Fehefin - Wyn Tew, Hoggs a Defaid + Meheryn Lladd yn gael eu chynnal am 15:30.

Hen Bethau a dodrefn

Ar hyn o bryd cynhelir ein gwerthiannau dwy waith y mis ar ddydd Iau.

Mae cwmni Morgan Evans yn adnabyddus o'i gwasanaethau arbenigol a gynigia i'w gwsmeriaid. A hwnnw'n llwyr annibynnol ac ymhlith y cwmnïau cynyddol brin hynny a all gynnig cyngor diduedd i'w cwsmeriaid.

Offer, peirianwaith a cherbydau

Cynhelir ein harwerthiannau unwaith y mis ar ddydd Sadwrn.

Nid cwmni o Arwerthwyr a Gwerthwyr Tai yn unig mohono, mae Morgan Evans yn enwog am yr ystod o wasanaethau arbenigol a gynigia i'w gwsmeriaid. A hwnnw'n llwyr annibynnol ac ymhlith y cwmnïau cynyddol brin hynny a all gynnig cyngor diduedd i'w cwsmeriaid.

Mae ein arwerthiant nesaf Offer, peirianwaith a cherbydau yn gael eu chynnal ar Ddydd Sadwrn, 14fed o Fai am 10 y.b.

2022Meh
11th

Farm Machinery Implement & Tools

Intake of items THIS MONDAY, 30th June 2022 from 1pm TO 4pm

Bidding on site or online at:morganevans.auctionmarts.com

For further information, please contact us via the following options:

01248 421 582

auctions@morganevans.com

Dispersal Sales

Rydym ni yn Morgan Evans hefyd yn darparu gwerthiannau gwasgaru ar y safle ar gyfer sefydliadau bach neu fawr, da byw a da byw. Bydd ein priswyr yn eich tywys trwy'r broses o'r dechrau i'r diwedd, gan ddarparu cyngor gan sicrhau'r gwasanaeth gorau posibl.

Land Lettings

Our portfolio of grazing land extends from small parcels to whole farms letting by auction, tender & private treaty for cattle, sheep, crops and horses.

We always have a strong demand for grazing land achieving 100% success rate.

----------------------------------

If you have land to let and require our professional opinion, please contact us for a free appraisal.

Please see any land we have to let either by informal tender or private treaty linked below.


Please click here to view our current land lettings available.

Newyddion Diweddaraf

  • (Image 1 o 1)

    Legal Packs - Auction

    Legal Packs are usually with us approx 2 weeks prior to auction. Once they have been received from the solicitors we will put a note on here and on our social media to let everyone know that they are ready for downloading. Thank you