Eiddo

Gadewch i Morgan Evans eich helpu chi i brynu eich cartref newydd.

Fel gwerthwyr tai lleol, annibynnol, mae Morgan Evans yn adnabyddus am yr ystod o wasanaethau arbenigol a gynigia i'w gwsmeriaid.

Chwilio am Eiddo
Da Byw

Ar hyn o bryd cynhelir ein harwerthiannau bob dydd Llun, Mawrth, Mercher a Gwener.

Nid cwmni o Arwerthwyr a Gwerthwyr Tai yn unig mohono, mae Morgan Evans yn adnabyddus o wasanaethau arbenigol a gynigia i'w gwsmeriaid. A hwnnw'n llwyr annibynnol ac ymhlith y cwmnïau cynyddol brin hynny a all gynnig cyngor diduedd i'w cwsmeriaid.

2019Awst
10th

Annual Sale of 1200 Cross Bred Yearling Ewes on behalf of Messrs W. O. & G. L. Thomas, Bodwyddog Fawr, Rhiw, Pwllheli.

Hen Bethau a dodrefn

Ar hyn o bryd cynhelir ein gwerthiannau dwy waith y mis ar ddydd Iau.

Mae cwmni Morgan Evans yn adnabyddus o'i gwasanaethau arbenigol a gynigia i'w gwsmeriaid. A hwnnw'n llwyr annibynnol ac ymhlith y cwmnïau cynyddol brin hynny a all gynnig cyngor diduedd i'w cwsmeriaid.

2019Gor
25th

Offer, peirianwaith a cherbydau

Cynhelir ein harwerthiannau unwaith y mis ar ddydd Sadwrn.

Nid cwmni o Arwerthwyr a Gwerthwyr Tai yn unig mohono, mae Morgan Evans yn enwog am yr ystod o wasanaethau arbenigol a gynigia i'w gwsmeriaid. A hwnnw'n llwyr annibynnol ac ymhlith y cwmnïau cynyddol brin hynny a all gynnig cyngor diduedd i'w cwsmeriaid.

2019Gor
13th

In-take between 9am and 12 noon Friday 14th June.

Sale to commence 10am Saturday in the Calf Ring, and 11am at the Agri Yard.

Newyddion Diweddaraf

 • (Image 1 o 1)

  Canlyniadau Ocsiwn / Auction Results

  Lot 1 - Chapel & Chapel House, Rhosgoch = £110,000

  Lot 2 - 5 Acres, Amlwch = £30,000

  Lot 3 - 1.9 acres, Pentraeth = £47,000

  Lot 4 - 10 acres, Penysarn = £100,000

  Lot 5 - 4.8 acres, Carmel = £76,000

  Lot 6 - 5.2 acres, Brynsiencyn = £47,000

  Lot 7 - 4.15 acres, Gwalchmai = £38,000

 • (Image 1 o 1)

  Entries now being accepted for our SEPTEMBER auction

  Are you looking to sell a property or land at auction, give us a call for further advise on 01248 723303

 • (Image 1 o 1)

  Free Market Valuation

  info@morganevans.com