Ffwr a Phlu

Cynhelir dau arwerthiant o Dda Byw Bridiau Traddodiadol, Prin a Brodorol, Ffwr a Phlu a Chŵn Gweithio bob blwyddyn, ynghyd â'n Harwerthiant Peiriannau a Theclynnau Fferm.

Ieir 2

Dyddiadau Arwerthiannau

21st Medi 2019 @ 10:00

September Sale

Sale Catalogue

Catalogue for our May sale below:

Entry Form

Entry form for our September Sale can be found to download below.

Please return your forms to the Gaerwen Auction Centre by post, or email to auctions@morganevans.com

Gellir hysbysebu manylion a lluniau'r stoc a gynigir i'w gwerthu mewn ocsiwn ar ein gwefan a'n tudalennau cyfryngau cymdeithasol pe dymuna'r gwerthwr.

Anfonwch unrhyw wybodaeth i auctions@morganevans.com.

Pigs