Ffwr a Phlu

Cynhelir dau arwerthiant o Dda Byw Bridiau Traddodiadol, Prin a Brodorol, Ffwr a Phlu bob blwyddyn, ynghyd â'n Harwerthiant Peiriannau a Theclynnau Fferm.

Rydym hefyd yn cynnal Arwerthiant Blynyddol o Ddofednod lle gallwch sicrhau eich Twrci / Gŵydd / Hwyaden ac ati yn barod ar gyfer yr Ŵyl.

Cysylltwch a auctions@morganevans.com i gael ffurflen mynediad.

Ieir 2

Gellir hysbysebu manylion a lluniau'r stoc a gynigir i'w gwerthu mewn ocsiwn ar ein gwefan a'n tudalennau cyfryngau cymdeithasol pe dymuna'r gwerthwr.

Anfonwch unrhyw wybodaeth i auctions@morganevans.com.