Gosod Tir

Mae ein portffolio o diroedd pori yn cynnwys darnau bychain o dir i ffermydd cyfan a osodir drwy ocsiwn, tendr a chytundeb preifat ar gyfer gwartheg, defaid, cnydau a cheffylau.

Mae galw mawr am diroedd pori, ac mae gennym gyfradd llwyddo o 100%.

Llun land let

Os oes gennych dir i'w osod a bod angen ein barn proffesiynol arnoch, cysylltwch â ni i drafod y camau nesaf er mwyn trafod eich opsiynau.

Gallwch weld yr holl diroedd sydd ganddom ar osod wedi eu rhestru isod.

Grazing Land - Parc Cybi, Holyhead

Pdf

GRAZING LAND 2021 - 55.58 acres

Parc Cybi, Caergybi

Sheep Only

2 Years FBT

Informal Tender by direction of The Welsh Government

Tender Close Date - Monday 22nd March at 12 noon

Tir Pori - Parc Cybi, Caergybi

TIR PORI 2021

55.58 aceri

Parc Cybi, Caergybi

Defaid yn unig

Cytundeb FBT 2 Flynedd

Tendr Anffurfiol o dan gyfarwyddd Llywodraeth Cymru

Dyddiad Cau Tendr - Hanner Dydd, Dydd Llun yr 22ain o Fawrth, 2021

Pdf cymraeg

Grazing Land - Carrog Uchaf, Rhosmeirch

GRAZING LAND 202140 acres

Carrog Uchaf, Rhosmeirch

Cattle and Sheep

1st April until 31st December 2021

Informal Tender

Tender Close Date - Friday 26th March at 12 noon

Tender Form Carrog Uchaf Rhosmeirch

Grazing Land - Ty Du, Llanbadrig

Grazing Land 2021

Informal Tender

Sheep Only

Llanbadrig, Cemaes Bay, LL67 0LN

73 Acres

IACS Not Available

29th March 2021 - 28th February 2022

Tender close - 12 noon Monday 22nd March 2021

Tender Form Ty Du Llanbadrig


Frogwy Bach, Llangwyllog

PDF Tender Form🟩TIR PORI
23.77 acer - mewn tri lot cyfleus neu i'w gosod yn gyfa.
📍Frogwy Fawr, Llangwyllog
🐏Gwartheg a Defaid
29fed o Fawrth,2021 tan yr 30fed o Dachwedd, 2021
Tendr Anffurfiol
Dyddiad Cau Tendr - Hanner Dydd ar Ddydd Iau 25ain o Fawrth
* * * * * * * * * *
🟩GRAZING LAND
23.77 acres, in three convenient lots or to be let as a whole.
📍Frogwy Fawr, Llangwyllog
🐏Cattle and Sheep
29th March 2021 until 30th November 2021
Informal Tender
Tender Close Date - Thursday 25th March at 12 noon


Land at Llanerchymedd

PDF


🟩TIR PORI
13.29 acer
📍Llanerchymedd
🐏Gwartheg a Defaid
Gwartheg - 1af o Ebrill ,2021 tan yr 15fed o Hydref, 2021
Defaid - af o Ebrill ,2021 tan yr 31fed o Rhagfyr, 2021
Tendr Anffurfiol
Dyddiad Cau Tendr - Hanner Dydd ar Ddydd Gwener 26ain o Fawrth
* * * * * * * * * *
🟩GRAZING LAND
13.29 acres.
📍Llanerchymedd
🐏Cattle and Sheep
Cattle - 1st April, 2021 until the 15th October, 2021
Sheep - 1st April, 2021 until the 31st December, 2021
Informal Tender
Tender Close Date - Friday 26th March at 12 noon