Gosod Tir

Mae ein portffolio o diroedd pori yn cynnwys darnau bychain o dir i ffermydd cyfan a osodir drwy ocsiwn, tendr a chytundeb preifat ar gyfer gwartheg, defaid, cnydau a cheffylau.

Mae galw mawr am diroedd pori, ac mae gennym gyfradd llwyddo o 100%.

Llun land let

Os oes gennych dir i'w osod a bod angen ein barn proffesiynol arnoch, cysylltwch â ni i drafod y camau nesaf er mwyn trafod eich opsiynau.

Gallwch weld yr holl diroedd sydd ganddom ar osod wedi eu rhestru isod.

Standing Crop 2019

Please see any standing crop available for the 2019 season linked below.