Gosod Tir

Mae ein portffolio o diroedd pori yn cynnwys darnau bychain o dir i ffermydd cyfan a osodir drwy ocsiwn, tendr a chytundeb preifat ar gyfer gwartheg, defaid, cnydau a cheffylau.

Mae galw mawr am diroedd pori, ac mae gennym gyfradd llwyddo o 100%.

Llun land let

Os oes gennych dir i'w osod a bod angen ein barn proffesiynol arnoch, cysylltwch â ni i drafod y camau nesaf er mwyn trafod eich opsiynau.

Gallwch weld yr holl diroedd sydd ganddom ar osod wedi eu rhestru isod.