Gwartheg

Mae ein harwerthiant gwartheg stôr wythnosol yn denu prynwyr lleol ac o bell i brynu'r stoc ansawdd uchel a fegir gan gynhyrchwyr Gogledd Cymru.

Rydym yn TALU'R holl gynhyrchwyr yn brydlon ar y diwrnod

Sale-ring-0031

Arwerthiannau Gwartheg Wythnosol

14th Mai 2020 @ 11:00

Seasonal Sales of Cows and Calves held twice per year.

Tested cows & calves movement form

Calves edited

Arwerthiannau Arbennig

12th Mawrth 2019 @ 11:00

Prize sale of Store Cattle.

9th Hydref 2020 @ 11:00

Opening Show and Sale of Suckling Calves.

11th Chwefror 2020 @ 11:00

Prize Sale of store and over thirty month cattle together with cows and calves which will be held on

Tuesday 11th February 2020 at 11.00 a.m


Please find below our schedule of prizes:

Highest Priced Pair of Steers £20

Highest Priced Group of 4 or more Steers £20

Highest Priced Pair of Heifers £20

Highest Priced Group of 4 or more Heifers £20

Highest Priced Cow & Calf £10

Highest Priced OTM Steer/Heifer £10

Highest Priced OTM Cow £10

Prior notification of entries would be very much appreciated, to inform our local and distant buyers of estimated numbers.

14th Mai 2020 @ 11:00

Seasonal Sales of Cows and Calves held twice per year.

Tested cows & calves movement form

Cynlluniau Gwarant Ffermydd

Rhowch wybod i ni eich Cyfeirnod Gwarant Ffermydd wrth i chi werthu'ch gwartheg mewn ocsiwn.

Mae rhagor o fanylion ar sut i ddod yn aelod ar wefannau FAWL neu Red Tractor Assurance.

Symudiadau Gwartheg

Sicrhewch eich bod yn nodi unrhyw symudiadau gwartheg cyn eu gwerthu mewn ocsiwn drwy wasanaeth ar-lein BCMS CTS.