Gwartheg

Mae ein harwerthiant gwartheg stôr wythnosol yn denu prynwyr lleol ac o bell i brynu'r stoc ansawdd uchel a fegir gan gynhyrchwyr Gogledd Cymru.

Sale-ring-0031
Calves edited

Cynlluniau Gwarant Ffermydd

Rhowch wybod i ni eich Cyfeirnod Gwarant Ffermydd wrth i chi werthu'ch gwartheg mewn ocsiwn.

Mae rhagor o fanylion ar sut i ddod yn aelod ar wefannau FAWL neu Red Tractor Assurance.

Symudiadau Gwartheg

Sicrhewch eich bod yn nodi unrhyw symudiadau gwartheg cyn eu gwerthu mewn ocsiwn drwy wasanaeth ar-lein BCMS CTS.