Gwartheg

Mae ein harwerthiant gwartheg stôr wythnosol yn denu prynwyr lleol ac o bell i brynu'r stoc ansawdd uchel a fegir gan gynhyrchwyr Gogledd Cymru.

Rydym yn TALU'R holl gynhyrchwyr yn brydlon ar y diwrnod

Sale-ring-0031

Arwerthiannau Gwartheg Wythnosol

16th Mai 2019 @ 11:00

Seasonal Sales of Cows and Calves held twice per year.

Tested cows & calves movement form

Seasonal Sales of Suckling Calves from 9th October 2019 – December 2019

Calves edited

Arwerthiannau Arbennig

12th Chwefror 2019 @ 11:00

Prize sale of Store Cattle.

12th Mawrth 2019 @ 11:00

Prize sale of Store Cattle.

16th Mai 2019 @ 11:00

Special Sale of Breeding Cows and Calves.

9th Hydref 2019 @ 11:00

Opening Show and Sale of Suckling Calves.

Cynlluniau Gwarant Ffermydd

Rhowch wybod i ni eich Cyfeirnod Gwarant Ffermydd wrth i chi werthu'ch gwartheg mewn ocsiwn.

Mae rhagor o fanylion ar sut i ddod yn aelod ar wefannau FAWL neu Red Tractor Assurance.

Symudiadau Gwartheg

Sicrhewch eich bod yn nodi unrhyw symudiadau gwartheg cyn eu gwerthu mewn ocsiwn drwy wasanaeth ar-lein BCMS CTS.