Ceffylau a Merlod

Yn Morgan Evans & Co. Ltd rydym yn cynnal dau ocsiwn Ceffylau a Merlod y flwyddyn: "Arwerthiant y Gwanwyn" ym mis Mai a'r prif arwerthiant "Ffair Borth" ym mis Hydref. Mae'r ddau yn cynnwys merlod, cesig ac ebolion wedi'u reidio a cheffylau chwaraeon. Mae'r holl geffylau a merlod heb eu gwarantu.

Seren


Ni allai gwerthu ceffyl neu merold yn ein Ocsiwn fod yn hawsach. Os oes eisiau manylion am syt i werthu, plis cysylltwch drwy'r canlynol:

Ffon : 01248 421 582 (opsiwn 1)

Ebost: auctions@morganevans.com

Rhoddir taliad am geffyl neu ferlen a werthir saith diwrnod ar ôl yr ocsiwn.


Prynu ceffyl neu ferlen: mae ocsiwn ceffylau a merlod mewn cynyddrannau gini (£ 1.05). Mae talu a chasglu'r ceffyl neu'r ferlen a brynwyd ar ddiwrnod y gwerthiant yn unig.

Gellir hysbysebu manylion a lluniau'r ceffylau/merlod a gynigir i'w gwerthu mewn ocsiwn ar ein gwefan a'n tudalennau cyfryngau cymdeithasol pe dymuna'r gwerthwr.

Anfonwch unrhyw wybodaeth i auctions@morganevans.com.

Sec D


(llun uchod o Yearling Filly gan Mr T Williams, Cae Garw Mawr a werthodd am £ 700 yn 2019)