Ceffylau a Merlod

Yn Morgan Evans & Co. Ltd rydym yn cynnal dau ocsiwn Ceffylau a Merlod y flwyddyn: "Arwerthiant y Gwanwyn" ym mis Mai a'r prif arwerthiant "Ffair Borth" ym mis Hydref. Mae'r ddau yn cynnwys merlod, cesig ac ebolion wedi'u reidio a cheffylau chwaraeon. Mae'r holl geffylau a merlod heb eu gwarantu.


Ni allai gwerthu ceffyl neu merold yn ein Ocsiwn fod yn hawsach. Os oes eisiau manylion am syt i werthu, plis cysylltwch drwy'r canlynol:

Ffon : 01248 421 582 (opsiwn 1)

Ebost: auctions@morganevans.com

Rhoddir taliad am geffyl neu ferlen a werthir saith diwrnod ar ôl yr ocsiwn.

Prynu ceffyl neu ferlen: mae ocsiwn ceffylau a merlod mewn cynyddrannau gini (£ 1.05). Mae talu a chasglu'r ceffyl neu'r ferlen a brynwyd ar ddiwrnod y gwerthiant yn unig.

Forthcoming Horses and Ponies Sale

Morgan Evans & Company Limited are pleased to confirm that the Horses and Ponies sale will commence on Friday, 19th May 2023.