Ceffylau a Merlod

Yn Morgan Evans & Co. Ltd rydym yn cynnal dau ocsiwn Ceffylau a Merlod y flwyddyn: "Arwerthiant y Gwanwyn" ym mis Mai a'r prif arwerthiant "Ffair Borth" ym mis Hydref. Mae'r ddau yn cynnwys merlod, cesig ac ebolion wedi'u reidio a cheffylau chwaraeon. Mae'r holl geffylau a merlod heb eu gwarantu.

Seren

Selling a horse or pony at our auction couldn’t be easier. Click on the download an entry form. Complete the form and return it to the Livestock Office before the entry deadline (which is two weeks prior to the auction). Payment for a sold horse or pony is issued seven days following the auction.

Purchasing a horse or pony: the auction of horses and ponies is in increments of a guinea (£1.05). Payment and collection of the horse or pony purchased is on the day of sale only.

Dyddiadau Arwerthiannau

23rd Mai 2019 @ 10:00

Spring sale.

21st Hydref 2019 @ 13:00

Ffair Borth Sale.

Gellir hysbysebu manylion a lluniau'r ceffylau/merlod a gynigir i'w gwerthu mewn ocsiwn ar ein gwefan a'n tudalennau cyfryngau cymdeithasol pe dymuna'r gwerthwr.

Anfonwch unrhyw wybodaeth i auctions@morganevans.com.

Sec D

(above photo of Yearling Filly by Mr T Williams, Cae Garw Mawr which sold for £700 last year)