Ocsiwn Cerbydau

Fel arfer cynhelir arwerthiannau cerbydau Morgan Evans yn fisol yn ein arwerthiant offer a peirianwaith.

Volvo

Cyflwyno Cerbydau: Rhaid i gerbydau gyrraedd safle Gaerwen wythnos cyn yr arwerthiant. Dylai pob cerbyd gael dogfen V5 (llyfr log) a thystysgrif MOT os yw'n berthnasol.

Gwerthir yr holl gerbydau fel y'i gwelir.

Prynu Cerbydau
Rhaid i ddarpar brynwyr gofrestru cyn i'r arwerthiant ddechrau.

NID OES GWARANT AR GERBYDAU A BRYNIR YN EIN HARWERTHIANT. (Noder bod TAW yn daladwy ar rai cerbydau).

Bmw