Ocsiwn Cerbydau

Fel arfer cynhelir arwerthiannau cerbydau Morgan Evans yn fisol ar ddydd Iau cyntaf y mis, gyda chymysgedd o gerbydau domestig, masnachol a rhai cerbydau hamdden ar brydiau.

Volvo

Cyflwyno Cerbydau: Rhaid i gerbydau gyrraedd safle Gaerwen cyn 5:30pm ar ddiwrnod yr arwerthiant. Dylai pob cerbyd gael dogfen V5 (llyfr log) a thystysgrif MOT os yw'n berthnasol. Bydd y Gwerthwr yn talu ffi fynediad o £20 fesul cerbyd a chyfradd gomisiwn sy'n ganran ar raddfa nodiant o bris gwerthu'r cerbyd.

Gweld Cerbydau: Gellir gweld y cerbydau o 3:00pm hyd at ddechrau'r arwerthiant am 6:00pm. Gwerthir yr holl gerbydau fel y'i gwelir.

Prynu Cerbydau
Rhaid i ddarpar brynwyr gofrestru cyn i'r arwerthiant ddechrau. Pan drewir y morthwyl, bydd y prynwr yn darparu eu henw a'u cyfeiriad gyda blaendal arian parod o 20%. Yn ogystal, mae Ffi Digollediad Prynwyr + TAW yn daladwy. Bydd angen talu'r balans cyn diwedd y diwrnod. NID OES GWARANT AR GERBYDAU A BRYNIR YN EIN HARWERTHIANT. (Noder bod TAW yn daladwy ar rai cerbydau).

Bmw

Vehicle Tender Form November 2020

Vehicles for Tender :

3 x Nissan Navarra Pickups (By Direction of Local Government Agency)

3x Peugeot 208 Ex M.O.D

Tenders to be received no later than
12 NOON ON MONDAY 16TH NOVEMBER 2020

🔸Viewing by appointment only (Call 01248 421 582 - option 1)

All vehicles are sold as seen, no warranty
-
Full Payment and cleared funds to be made before collecting the vehicles
-
5% (+ VAT) Buyers Fee will be applied to the selling price payable by the purchasers
-
Tenders to be received no later than
12 NOON ON MONDAY 16TH NOVEMBER 2020

🔸VEHICHLE DETAILS🔸

🔸LOT 1
Nissan Navara
CX09 AED
2009
59,874 Miles
MOT until 29/01/2021
2488cc
Diesel
+VAT

🔸LOT 2
Nissan Navara
CX09 AEA
2009
76,763 Miles
MOT until 29/01/2021
2488cc
Diesel
+VAT

🔸LOT 3
Nissan Navara
CX09 AEF
2009
56,173 Miles (Mileage taken at MOT on 08.01.2020)
MOT until 20/01/2021
2488cc
Diesel
Non-Runner
+VAT

🔸LOT 4
Peugeot 208
VIN – 4955
2014
75,734miles
MOT until 23/08/21
NO VAT
Purchaser responsible for registering vehicle with DVLA

🔸LOT 5
Peugeot 208
VIN – 6632
2014
79,852miles
MOT until 20/08/21

NO VAT
Purchaser responsible for registering vehicle with DVLA

🔸LOT 6
Peugeot 208
VIN – 8674
2014
70,509miles
MOT until 18/08/21

NO VAT
Purchaser responsible for registering vehicle with DVLA